Điều khoản sử dụng và miễn trừ trách nhiệm

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận sử dụng của chúng tôi trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng Momby trên điện thoại của bạn. Khi bạn sử dụng ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong thỏa thuận này. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật nếu có), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng ứng dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng khỏi thiết bị di động của bạn nếu đã cài đặt.

Trách nhiệm của Momby

Trách nhiệm của người dùng

Bảo mật

Trong quá trình phát triển sản phẩm chúng tôi có sử dụng một số công cụ hỗ trợ, cũng như phân tích thông tin không định danh của người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm cũng như cung cấp cho người dùng những chức năng phù hợp và hữu ích nhất. Chúng tôi cam kết không sử dụng bất kỳ thông tin người dùng nào ngoài mục đích tối đa hóa trải nghiệm và mang lại những lợi ích tốt nhất cho người dùng.

Cập nhật

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Momby, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://momby.net/dieu-khoan-su-dung-va-mien-tru-trach-nhiem/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

Miễn trừ trách nhiệm

Liên lạc với chúng tôi

Trong trường hợp cần thiết bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email doti@momby.net.